Politikamız | Online Fransızca Eğitiminde #1 Numara

Kişisel Verileriniz Koruma Altında

Topladığımız tüm bilgileri, kişisel verileriniz kabul ederiz. Kişisel verileriniz, Türkiye Cumhuriyeti 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak toplanır, işlenir, depolanır ve arşivlenir.

Kişisel verilerinizi korurken aşağıdaki ilkeleri benimseriz;

Dahili tarafların ve üçüncü kişilerin kişisel verileri yukarıdaki sekiz adet ilkeye uygun olarak UpLearner tarafından toplanır, işlenir, depolanır ve arşivlenir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınıza Saygı Duyarız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinizi Güvenli Tutarız

UpLearner ürün ve hizmetlerinden yararlanmak üzere paylaştığınız tüm bilgilerinizi, çok güçlü güvenlik sistemleriyle koruruz. Kurduğumuz bu sistemler sayesinde, her türlü güvenlik tehditlerini sizlere ulaşmadan önce algılayıp çözüme kavuştururuz.

Verilerinizi saklarken ve taşırken şifreleme yöntemini kullanırız. Sakladığımız verilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çok çalışırız.

UpLearner’a kayıt olurken veya hizmetleri kullanırken belirlediğiniz, parola bilgileriniz şifrelenerek sisteme kayıt UpLearner Ekibi dahil olmak üzere

Politika Değişiklikleri

Bu Gizlilik Politikamızı zaman zaman değiştirebiliriz. Ancak sizlerin açık izni olmaksızın, bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınıza kısıtlama getirmeyiz. Önemli değişiklikler yapmamız halinde, daha dikkat çekici bir bildirim sağlarız (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine dair e-posta bildirimi gibi).

UpLearner - uplearner.org

Ücretsiz içeriklerimizin yer alacağı bültenimize kayıt olarak KVK politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.